top of page
KWIATEK-z-logo_przezroczystosc.gif

P.O. INNOWACYJNA

GOSPODARKA PAMI sp.j.

innowacyjna-gospodarka_logo.gif
LOGO_przezroczystosc.gif
EFRR.png

PAMI Arkadiusz Denkiewicz, Paweł Łukaszewski Spółka Jawna realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt zakłada rozwój współpracy między PAMI a partnerami w oparciu o platformę B2B. W ramach Projektu zostanie wdrożona nowa aplikacja webowa wspomagająca wspólne realizowanie projektów przez powiązane podmioty.

DANE PROJEKTU

Tytuł projektu:

"Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w celu usprawnienia realizacji zamówień pomiędzy PAMI spółka jawna
a partnerami"

Okres realizacji:

02.11.2013 r. - 31.10.2015 r.

Program operacyjny:

Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa:

8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie:

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Kontakt:

Kierownik Projektu: Tadeusz Wyrozumski - biurokielce@pami.pl

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w waszą przyszłość

Siedziba PAMI sp.j.:

ul. Sielska 17A

60-129 Poznań

tel. +48 61 610-02-72

Biuro w Kielcach:

ul. Mostowa 5

25-530 Kielce

kom.: +48 600-44-55-66

tel.: +48 41 366-10-50

fax: +48 41 345-06-10

email: biurokielce@pami.pl

UE_logo.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

bottom of page