Program operacyjny: INTELIGENTNY ROZWÓJ

Oś priorytetowa: 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

PAMI sp.j.

PAMI Arkadiusz Denkiewicz, Paweł Łukaszewski Spółka Jawna realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla PAMI Arkadiusz Denkiewicz, Paweł Łukaszewski Spółka Jawna

Okres realizacji projektu:

01/07/2020 - 30/09/2020

Program operacyjny:

Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa:

3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie:

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Kontakt:

Dorota Małasińska - ksiegowosc@pami.pl

Pomocne linki:

Oficjalny portal UE

Strona główna PARP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PAMI sp.j. Polska, Sielska 17A, Poznań | biurokielce@pami.pl | Tel: 606-44-66-55 | Fax: 41 366-10-50

© 2019 by PAMI. Proudly created with Wix.com